Domov Projekty Služby O nás Kontakt

Matej Gregor

Prezident


Matej Gregor je prezidentom spoločnosti a má na starosti vedenie celkovej stratégie a riadenie výkonnosti firmy. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby firma dosahovala svoje ciele a rástla v konkurenčnom prostredí.

Timea Klopčeková

Vice-Prezident
Ľudských Zdrojov


Timea Klopčeková zastáva pozíciu viceprezidentky pre ľudské zdroje. Jej hlavnými zodpovednosťami sú nábor a výber nových zamestnancov, riadenie personálneho rozvoja a zabezpečenie, aby pracovná sila firmy bola motivovaná a spokojná.

Roman Bednárik

Vice-Prezident
Výroby


Roman Bednárik je viceprezidentom pre výrobu a vývojovým líderom spoločnosti. Jeho hlavnou zodpovednosťou je riadiť a koordinovať vývoj softvérových produktov a dizajnových riešení. V jeho práci sa stretávajú technické know-how a kreatívna vízia, čo mu umožňuje vytvárať inovatívne a efektívne softvérové produkty, ktoré sú nielen funkčné, ale aj vizuálne atraktívne a intuitívne vo svojom používaní.

Šimon Andrejčák

Vice-Prezident
Financií


Šimon Andrejčák je viceprezidentom pre financie. Jeho práca sa zameriava na finančné plánovanie, správu cash flow, kontrolu nákladov a investícií, ako aj zabezpečenie finančnej stability a trvalej udržateľnosti spoločnosti.

Jakub Žuffa

Vice-Prezident
Marketingu


Jakub Žuffa je viceprezidentom pre marketing. Jeho úlohou je viesť marketingové oddelenie a vyvíjať stratégie marketingu a komunikácie, ktoré budú podporovať obchodné ciele spoločnosti, zvyšovať povedomie o značke a prilákať nových zákazníkov.